home

วันที่ 12 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ได้ส่งเจ้าหน้าที่ส่งเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ที่ขีดขวางการจราจร

รูปภาพ: 

วันที่: 
พฤหัสบดี, กันยายน 12, 2019 - 17:00