home

แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ได้เข้าดำเนินการตัดหญ้าปรับปรุงทัศนียภาพในสายทาง

วันที่ : 19 ก.ย. 2562 14:45

แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ได้เข้าดำเนินการตัดหญ้าปรับปรุงทัศนียภาพในสายทาง

วันที่ : 18 ก.ย. 2562 10:00

วันที่ 12 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ได้ส่งเจ้าหน้าที่ส่งเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ที่ขีดขวางการจราจร

วันที่ : 12 ก.ย. 2562 17:00

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตัดต้นไม้ที่ขีดขวางจราจร

วันที่ : 11 ก.ย. 2562 09:30

แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ได้เร่งดำเนินการตัดกิ่งไม้ และเคลื่อนย้ายต้นไม้หักล้มขวางเส้นทาง ทางหลวงชนบท

วันที่ : 07 ส.ค. 2562 16:45

ข่าวทั้งหมด
แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุยเดช

วันที่ : 22 ธ.ค. 2559 10:15

แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน จัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมวิชาการด้านงานทาง แก่ อปท. ในระดับพื้นที่ รุ่นที่ ๑

วันที่ : 16 ธ.ค. 2559 15:15

แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

วันที่ : 25 พ.ย. 2559 14:45

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สะเรียง ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ : 15 ส.ค. 2559 15:00

แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ซ่อมแซมบริเวณคอสะพานข้ามลำน้ำลาง ที่เสียหายจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก

วันที่ : 15 ส.ค. 2559 10:30

แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ขอประกาศผลภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท ในพื้นที่แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน

วันที่ : 29 ก.ค. 2559 15:30

ร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท

เชิญท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย สายทางและสะพานทางหลวงชนบทในแต่ละพื้นที่จังหวัดสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่.
แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่อสอน โทร.053-612162 หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สะเรียง โทร.053-683360
 

 

วันที่ : 07 ก.ค. 2559 14:30

แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านส่งเสริมประชาสัมพันธ์

วันที่ : 01 ก.ค. 2559 13:30

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สะเรียง เข้าตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างพื้นที่อำเภอสบเมย

วันที่ : 29 มิ.ย. 2559 13:45

แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ร่วมเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ : 12 เม.ย. 2559 16:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
   

 

หน้าแรก