home

แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ได้เข้าดำเนินการตัดหญ้าปรับปรุงทัศนียภาพในสายทาง

วันที่ : 19 ก.ย. 2562 14:45

แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ได้เข้าดำเนินการตัดหญ้าปรับปรุงทัศนียภาพในสายทาง

วันที่ : 18 ก.ย. 2562 10:00

วันที่ 12 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ได้ส่งเจ้าหน้าที่ส่งเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ที่ขีดขวางการจราจร

วันที่ : 12 ก.ย. 2562 17:00

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตัดต้นไม้ที่ขีดขวางจราจร

วันที่ : 11 ก.ย. 2562 09:30

แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ได้เร่งดำเนินการตัดกิ่งไม้ และเคลื่อนย้ายต้นไม้หักล้มขวางเส้นทาง ทางหลวงชนบท

วันที่ : 07 ส.ค. 2562 16:45

ข่าวทั้งหมด
logo
งานงบจังหวัด จ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล. มส.4014 แยก ทล.1095 -บ.แอโก๋ ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 28 ธ.ค. 2559 18:38

logo
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (พร้อมงานป้องกันการกัดเซาะ) มส.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 108-บ้านน้ำเพียงดิน ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 05 ต.ค. 2559 14:24

logo
ประกวดราคาจ้างเหมาฉาบผิวพาราสเลอรี่ซีล มส.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 108-บ้านน้ำเพียงดิน ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 05 ต.ค. 2559 14:19

logo
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 105-บ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

วันที่ : 05 ต.ค. 2559 13:54

logo
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1095-บ้านแอโก๋ ต.ถ้ำลอด อ.ปางะมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

วันที่ : 05 ต.ค. 2559 13:50

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายลมหนาว"

วันที่ : 13 ก.พ. 2561 16:15

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2561

วันที่ : 12 ก.พ. 2561 10:00

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2560

วันที่ : 09 ม.ค. 2561 17:15

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

วันที่ : 08 ธ.ค. 2560 09:45

logo
รัฐบาลมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนทุกระดับมีความรู้และมีการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงได้จัดทำแอพพลิเคชั่นและส่งเสริมให้มีการติดตั้ง ดาว์นโหลดแอพพลิเคชั่น Echo English ขึ้น

วันที่ : 09 พ.ย. 2560 14:00

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560

วันที่ : 09 พ.ย. 2560 11:30

logo
การอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม รองรับประชาชนร่วมงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ : 18 ต.ค. 2560 14:30

logo
ติดตามข่าวสารพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันที่ : 18 ต.ค. 2560 09:45

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2560

วันที่ : 11 ต.ค. 2560 11:30

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2560

วันที่ : 13 ก.ย. 2560 15:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
   

 

หน้าแรก