home

แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ได้เข้าดำเนินการตัดหญ้าปรับปรุงทัศนียภาพในสายทาง

วันที่ : 19 ก.ย. 2562 14:45

แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ได้เข้าดำเนินการตัดหญ้าปรับปรุงทัศนียภาพในสายทาง

วันที่ : 18 ก.ย. 2562 10:00

วันที่ 12 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ได้ส่งเจ้าหน้าที่ส่งเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ที่ขีดขวางการจราจร

วันที่ : 12 ก.ย. 2562 17:00

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตัดต้นไม้ที่ขีดขวางจราจร

วันที่ : 11 ก.ย. 2562 09:30

แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ได้เร่งดำเนินการตัดกิ่งไม้ และเคลื่อนย้ายต้นไม้หักล้มขวางเส้นทาง ทางหลวงชนบท

วันที่ : 07 ส.ค. 2562 16:45

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาพัฒนาปรับปรุงถนนเชื่อมโยงทางการค้าชายแดน ก่อสร้าง คสล. มส.3004 แยก ทล.105 -บ.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 โครงการ

วันที่ : 13 ธ.ค. 2560 19:20

logo
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 งานจ้างเหมาพัฒนาปรับปรุงถนนเชื่อมโยงทางการค้าชายแดน ก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก มส.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 105 - บ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 โครงการ

วันที่ : 20 พ.ย. 2560 16:34

logo
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 งานจ้างเหมาพัฒนาปรับปรุงถนนเชื่อมโยงทางการค้าชายแดน เส้นทางน้ำเพียงดิน มส.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บ้านน้ำเพียงดิน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 โครงการ

วันที่ : 20 พ.ย. 2560 16:20

logo
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 งานจ้างเหมาปรับปรุงถนนและทางน้ำล้นผ่าน สาย มส.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 1250 - บ้านห้วยเสือเฒ่า (หมู่บ้านกะเหรี่ยง) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 โครงการ

วันที่ : 20 พ.ย. 2560 16:09

แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560

วันที่ : 11 เม.ย. 2560 10:40

logo
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. มส.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 105 -บ.แม่สามแลบ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 06 ม.ค. 2560 16:41

logo
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล. มส.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 1095 -บ.แอโก๋ ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 06 ม.ค. 2560 16:34

logo
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน (พรัอมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย) มส.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 108 -บ.แม่สุริน ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 06 ม.ค. 2560 16:30

logo
งานงบจังหวัดจ้างเหมาปรับปรุง (พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย) มส.3007 แยก ทล.108 -บ.แม่สุริน ต.ขุนยวม .ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 28 ธ.ค. 2559 18:59

logo
งบจังหวัด ก่อสร้างถนน คสล. มส.3004 แยก ทล.105 -บ.แม่สามแลบ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 28 ธ.ค. 2559 18:52

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

วันที่ : 28 มิ.ย. 2561 11:15

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

วันที่ : 13 มิ.ย. 2561 17:15

logo
แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน เชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนผ่านทาง รายการ วิทยุ ทช.หมอทาง

วันที่ : 04 มิ.ย. 2561 10:45

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน เมษายน 2561

วันที่ : 07 พ.ค. 2561 14:30

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มีนาคม 2561

วันที่ : 17 เม.ย. 2561 15:00

logo
แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ขอร่วมรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด

 

 

 

วันที่ : 29 มี.ค. 2561 14:00

logo
กรมทางหลวงชนบท แนะนำ 8 เส้นทาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ แบ่งเบาจราจรบนถนนสายหลัก ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางเลี่ยง ของกรมทางหลวงชนบทได้ที่สายด่วน 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ : 29 มี.ค. 2561 13:45

logo
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ.2540 เรื่อง จัดใหม่แต่แพงกว่า

วันที่ : 22 มี.ค. 2561 15:45

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ : 14 มี.ค. 2561 09:15

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 -16.00 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

วันที่ : 12 มี.ค. 2561 11:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
   

 

หน้าแรก