home

วันที่ 17 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ดำเนินการทาสี ปรับปรุงบริเวณสะพาน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรบนทางหลวงชนบท

วันที่ : 17 ม.ค. 2562 11:00

วันที่ 16 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ดำเนินการตัดแต่งวัชพืช บริเวณไหล่ทาง เพื่อให้ประชาชน ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรบนทางหลวงชนบท

วันที่ : 16 ม.ค. 2562 10:00

แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ดำเนินการตัดแต่งวัชพืช บริเวณไหล่ทาง เพื่อให้ประชาชน ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรบนทางหลวงชนบท

วันที่ : 15 ม.ค. 2562 10:15

แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

วันที่ : 14 ม.ค. 2562 16:30

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ร่วมลงพื้นที่ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

วันที่ : 14 ม.ค. 2562 16:15

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. มส.3017 แยก ทล.105 -บ.แม่หลุย ระยะทาง 3.000 กม. เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติและเชื่อมโยงเข้าสู่โครงการพระราชดำริสบโขง ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ : 18 ม.ค. 2562 20:03

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. มส.3017 แยก ทล.105 -บ้านแม่หลุย ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติและเชื่อมโยงเข้าสู่โครงการพระราชดำริสบโขง

วันที่ : 02 ม.ค. 2562 16:36

logo
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2562 งานก่อสร้างถนน คสล. มส.3017 แยก ทล.105-บ้านแม่หลุย เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติและเชื่อมโยงเข้าสู่โครงการพระราชดำริสบโขง ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ : 27 พ.ย. 2561 14:49

logo
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างเหมาพัฒนาปรับปรุงถนนเชื่อมโยงการค้าชายแดน ก่อสร้างถนน คสล. มส.3004 -บ้านแม่สามแลบ

วันที่ : 19 ม.ค. 2561 10:58

logo
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างเหมาพัฒนาปรับปรุงถนนเชื่อมโยงการค้าชายแดน เส้นทางน้ำเพียงดิน มส.3018 -บ้านน้ำเพียงดิน

วันที่ : 19 ม.ค. 2561 10:51

logo
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างเหมาปรับปรุงถนนและทางน้ำล้นผ่าน มส.4012 แยก ทล.1250 -บ.ห้วยเสือเฒ่า (หมู่บ้านกระเหรี่ยง)

วันที่ : 19 ม.ค. 2561 10:47

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงถนนและทางน้ำล้นฝ่าน สาย มส.4012 แยก ทล.1250 -บ.ห้วยเสือเฒ่า (หมู่บ้านกระเหรี่ยง) อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 โครงการ

วันที่ : 20 ธ.ค. 2560 16:56

logo
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างเหมาพัฒนาปรับปรุงถนนเชื่อมโยงทางการค้าชายแดน เส้นทางน้ำเพียงดิน มส.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 108 -บ.น้ำเพียงดิน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 โครงการ

วันที่ : 20 ธ.ค. 2560 16:43

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาพัฒนาปรับปรุงถนนเชื่อมโยงทางการค้าชายแดน ก่อสร้าง คสล. มส.3004 แยก ทล.105 -บ.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 โครงการ

วันที่ : 20 ธ.ค. 2560 16:35

logo
ร่างประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาพัฒนาปรับปรุงถนนเชื่อมโยงทางการค้าชายแดน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มส.3004 แยก ทล.105-บ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ : 14 ธ.ค. 2560 14:37

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2561

วันที่ : 08 ม.ค. 2562 09:45

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

วันที่ : 07 ธ.ค. 2561 09:30

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2561

วันที่ : 06 พ.ย. 2561 09:45

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2561

วันที่ : 17 ต.ค. 2561 10:45

logo
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

วันที่ : 04 ต.ค. 2561 14:45

10 เรื่องเด่น สิทธิมนุษยชนด้านกฏหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

วันที่ : 04 ต.ค. 2561 14:45

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2561

วันที่ : 04 ก.ย. 2561 15:15

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

วันที่ : 06 ส.ค. 2561 15:30

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561

วันที่ : 05 ก.ค. 2561 11:30

logo
แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

วันที่ : 28 มิ.ย. 2561 11:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
   

 

หน้าแรก